bininitopp txhtrenphai
lỗi
 • Table 'timnguoi_nguoil.z0djb_contact_details' doesn't exist SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM z0djb_content AS a LEFT JOIN z0djb_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN z0djb_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM z0djb_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN z0djb_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM z0djb_categories AS cat JOIN z0djb_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN z0djb_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END IN (0,1,2) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-06-24 20:37:34') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-06-24 20:37:34') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC LIMIT 0, 3 Table 'timnguoi_nguoil.z0djb_contact_details' doesn't exist SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM z0djb_content AS a LEFT JOIN z0djb_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN z0djb_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM z0djb_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN z0djb_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM z0djb_categories AS cat JOIN z0djb_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN z0djb_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END IN (0,1,2) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-06-24 20:37:34') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-06-24 20:37:34') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC

Tìm chị tên ĐINH THỊ MINH CHÂU

Chị e ten đinh thi minh châu….sinh ngay 20-3-1989….. xom 1-xa phuoc the- tuy phong- binh thuan…....

Tìm em gái tên NGUYỄN THỊ NGỌC OANH

Em muốn tìm em gái mất tích từ đầu năm 2017 bé tên: Nguyễn Thị Ngọc Oanh đầu năm 2017 em có vô ...

Tìm em gái tên PHẠM THỊ LUYẾN

em gái tôi tên là .PHẠM THỊ LUYẾN .váo ngày 25 tháng 5 năm 2017 trên đường đi từ bến xe khách DUY QU...

Tìm người thân tên LÊ TẤT THẮNG sinh năm 1974

Tìm người thân tên Lê Tất Thắng sinh năm 1974 thường trú: Tân Trại, Phú Cường, H.Sóc Sơn, Hà Nội Bỏ...

Tìm bà tên NGUYỄN THỊ KIỆT sinh năm 1943

Tìm bà tên NGUYỄN THỊ KIỆT Sinh năm: 1943, Quê quán: Cần Giuộc. Đặc điểm nhận dạng: K...

Tìm người thân tên LÊ MAI BẢO TRÂN

Tìm người thân tên: Lê Mai Bảo Trân – 20 tuổi, Giới tính: Nữ, Bỏ nhà ra đi lúc 21h ngày 13...

Tìm vợ tên TRỊNH THỊ LAN tên thường gọi LEN

Tên tôi là: Nguyễn Văn HòaHiện tại tôi đang ở phú mĩ thành phố thủ dầu một- tỉnh Bình DươngTôi cần t...

Tìm vợ MAI THỊ THÚY HẰNG và hai con PHẠM XUÂN TÀI 6tuổi, PHẠM XUÂN LỢI 4tuổi

Tìm vợ Mai Thị Thúy Hằng và hai con bỏ nhà ra đi từ 18/04/2017 đến nay không có tin tức gì Đặc điểm...

Tìm ba đi lạc

Vào 12h trưa ngày 19/06 ba em bắt xe ôm ra ngã tư đường Hai Bà Trưng. – Nguyễn Đình Chiểu và xuống x...

 • Tìm chị tên ĐINH THỊ MINH CHÂU...

 • Tìm em gái tên NGUYỄN THỊ NGỌC OANH...

 • Tìm em gái tên PHẠM THỊ LUYẾN...

 • Tìm người thân tên LÊ TẤT THẮNG sinh năm 1974 ...

 • Tìm bà tên NGUYỄN THỊ KIỆT sinh năm 1943 ...

 • Tìm người thân tên LÊ MAI BẢO TRÂN...

 • Tìm vợ tên TRỊNH THỊ LAN tên thường gọi LEN...

 • Tìm vợ MAI THỊ THÚY HẰNG và hai con PHẠM XUÂN TÀI ...

 • Tìm ba đi lạc...

Tìm người lạc

 • Tìm ba đi lạc
  Tìm ba đi lạc Vào 12h trưa ngày 19/06 ba em bắt xe ôm ra ngã tư đường Hai Bà Trưng. – Nguyễn Đình Chiểu và xuống xe tại góc đường này. Vì tuổi già nên không còn minh mẫn, ba đã đi lạc…
 • Tìm vợ MAI THỊ THÚY HẰNG và hai con PHẠM XUÂN TÀI 6tuổi, PHẠM XUÂN LỢI 4tuổi
  Tìm vợ MAI THỊ THÚY HẰNG và hai con PHẠM XUÂN TÀI 6tuổi, PHẠM XUÂN LỢI 4tuổi Tìm vợ Mai Thị Thúy Hằng và hai con bỏ nhà ra đi từ 18/04/2017 đến nay không có tin tức gì Đặc điểm:Mai Thị Thúy Hằng: 29 tuổi, nước da ngâm, cao khoảng 1.65m.Phạm Xuân Tài: 6 tuổiPhạm Xuân…
 • Tìm vợ tên TRỊNH THỊ LAN tên thường gọi LEN
  Tìm vợ tên TRỊNH THỊ LAN tên thường gọi LEN Tên tôi là: Nguyễn Văn HòaHiện tại tôi đang ở phú mĩ thành phố thủ dầu một- tỉnh Bình DươngTôi cần tìm vợ tôi tên là: Trịnh Thị Lan ( tên thường gọi Len) . vợ tôi bỏ nhà ra…
 • Tìm người thân tên LÊ MAI BẢO TRÂN
  Tìm người thân tên LÊ MAI BẢO TRÂN Tìm người thân tên: Lê Mai Bảo Trân – 20 tuổi, Giới tính: Nữ, Bỏ nhà ra đi lúc 21h ngày 13/06/2016. Khi đi mặc áo thun màu xanh lá có chữ In Kỹ Thuật Số màu đỏ sau lưng, quần thun…
 • Tìm bà tên NGUYỄN THỊ KIỆT sinh năm 1943
  Tìm bà tên NGUYỄN THỊ KIỆT sinh năm 1943 Tìm bà tên NGUYỄN THỊ KIỆT Sinh năm: 1943, Quê quán: Cần Giuộc. Đặc điểm nhận dạng: Khi đi mặc đồ bà ba áo tay ngắn màu cam có hoa, mang dép màu vàng, đeo dây chuyền bằng chuỗi hạt có mặt phật…
 • Tìm người thân tên LÊ TẤT THẮNG sinh năm 1974
  Tìm người thân tên LÊ TẤT THẮNG sinh năm 1974 Tìm người thân tên Lê Tất Thắng sinh năm 1974 thường trú: Tân Trại, Phú Cường, H.Sóc Sơn, Hà Nội Bỏ nhà đi từ ngày 30-5-2017, do hiện tại có vấn đề về sức khỏe tâm thần đến nay chưa…
 • Tìm em gái tên PHẠM THỊ LUYẾN
  Tìm em gái tên PHẠM THỊ LUYẾN em gái tôi tên là .PHẠM THỊ LUYẾN .váo ngày 25 tháng 5 năm 2017 trên đường đi từ bến xe khách DUY QUÝ ,Đường Nguyễn  Văn Nguyễn .F8,  lên SÀI GÒN để về quê .khi đi đến vòng xoay…
 • Tìm em gái tên NGUYỄN THỊ NGỌC OANH
  Tìm em gái tên NGUYỄN THỊ NGỌC OANH Em muốn tìm em gái mất tích từ đầu năm 2017 bé tên: Nguyễn Thị Ngọc Oanh đầu năm 2017 em có vô làm trong công ty Trung Minh Thành ở đường Phan Văn Hớn, Huyện Hóc Môn khoản 2 tuần…
 • Tìm chị tên ĐINH THỊ MINH CHÂU
  Tìm chị tên ĐINH THỊ MINH CHÂU Chị e ten đinh thi minh châu….sinh ngay 20-3-1989….. xom 1-xa phuoc the- tuy phong- binh thuan….. di lac ngay 14-12-2016….. chị bị bệnh tâm thần…. đặc diem nhan dạng: cao khoang 1m50, ham tren răng cửa bị gãy Mong…
 • Tìm anh tên Ngọc Luyến
  Tìm anh tên Ngọc Luyến Xin Mọi người share giùm Uyên bài viết này !!!Ở dưới hình là anh ruột của Uyên, tên Ngọc Luyến đi làm từ ngày 19-05 đến nay không có tin tức gì. Sau hôm đi làm anh Uyên nói về…
 • Tìm anh trai tên TẠ NHẬT HOÀNG đi lạc ngày 26/05/2017
  Tìm anh trai tên TẠ NHẬT HOÀNG đi lạc ngày 26/05/2017 Tìm anh trai đi lạc tên Tạ Nhật Hoàng, sinh năm 1985, cao khoảng 1,65 m. Hộ khẩu thường trú Xã Hành Tín Đông, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi (Chổ ở hiện tại 18-đường 447B – P.Tăng nhơn phú A – Q.9…
 • Tìm ba tên Nguyễn Văn Nguyên
  Tìm ba tên Nguyễn Văn Nguyên Ba em tên là Nguyễn Văn Nguyên, ngày 30/5/2017 lần cuối cùng có người nhìn thấy ba em là tại đường Cây Trâm gần công viên Làng Hoa vào lúc 8.00am. Nếu có ai thấy hoặc biết ba em đang…
 • Tìm cháu tên Thuận, sinh năm 1987, cao khoảng 1,60 m,
   Tìm cháu tên Thuận, sinh năm 1987, cao khoảng 1,60 m, Tôi muốn tìm cháu tên Thuận, sinh năm 1987, cao khoảng 1,60 m, vóc dáng gầy, giữa trán có nốt ruồi nhỏ. Nơi ở Quận Bình Thạnh- Thành phố Hồ Chí Minh Đi lạc từ ngày 15-5-2017 cho đến nay chưa về.…
 • Tìm Em Trai Tên Trương Anh Đại
  Tìm Em Trai Tên Trương Anh Đại Tôi muốn tìm người em trai ruột: Tên: Trương Anh Đại, dáng người gầy, nhỏ con, cao khoảng 1m60 Năm sinh: 20/02/1990. Quê quán CMND: Mỹ Đức, Phù Mỹ, Bình Định. đã đi chơi ngày 27/4/2017 đến nay đưa thấy…
 • Tìm Dì Nguyễn Hồng Thía 40 tuổi
  Tìm Dì Nguyễn Hồng Thía 40 tuổi Tìm Dì Nguyễn Hồng Thía 40 tuổi quê Cà Mau.Dì không được bình thường,không biết xài tiền,chưa từng đi đâu 1 mình...Bỏ nhà đi lúc 1 giờ đêm ngày 19/3al.Khi đi trong người có 300k,đôi bông tai và sợi dây…
 • Tìm anh trai tên Trần Việt Thắng (Cu Rồng) 43 tuổi
  Tìm anh trai tên Trần Việt Thắng (Cu Rồng) 43 tuổi Tìm anh trai tên trần việt thắng( cu rồng) 43 tuổi. Đi lạc từ ngày 15/4/2017 cho đến nay.khi đi mặc áo màu cam tay ngắn,quần sọt đen,chân mang dép kẹp màu đen,đi xe đạp martin màu đen củ.(Bị câm…
 • Tìm Em Phạm Anh Đức
  Tìm Em Phạm Anh Đức Em tôi là Phạm Anh Đức – sinh năm 1980, cao 1,64m. Đi khỏi nhà từ sáng ngày 1/5/2012 đến nay chưa vềTìm Em Phạm Anh Đức Khi đi mặc áo kẻ caro màu nâu, quần kaki màu trắng, đi…
 • Nguyễn Thị Thùy Dương tìm cụ ông tên Trương Hoàng Khải 83t, bị lẫn, mặc pijama sọc xanh, lạc ở khu Thủ Đức
  Nguyễn Thị Thùy Dương tìm cụ ông tên Trương Hoàng Khải 83t, bị lẫn, mặc pijama sọc xanh, lạc ở khu Thủ Đức Ông cao 1m60, chỉ còn 1 chiếc răngNguyễn Thị Thùy Dương tìm cụ ông tên Trương Hoàng Khải 83t, bị lẫn, mặc pijama sọc xanh, lạc ở khu Thủ Đức Ông cao 1m60, chỉ còn 1 chiếc răng, năm nay…
 • Nguyễn Thị Thùy Dương tìm em Nguyễn Quyết Thắng thất lạc tại Hà Nội vào ngày 07/09/2013
  Nguyễn Thị Thùy Dương tìm em Nguyễn Quyết Thắng thất lạc tại Hà Nội vào ngày 07/09/2013 Cần tìm em Nguyễn Quyết Thắng, năm nay 29 tuổiNguyễn Thị Thùy Dương tìm em Nguyễn Quyết Thắng thất lạc tại Hà Nội vào ngày 07/09/2013 người gầy, khuôn mặt dài, em bỏ nhà đi vào ngày 07/09/2013. Khi đi…
 • Phạm thanh Dung tìm mẹ là Bùi thị Thời
  Phạm thanh Dung tìm mẹ là Bùi thị Thời Phạm thanh Dung tìm mẹ là Bùi thị Thời rời khỏi nhà vào ngày 20/10/2009. Ai biết được thông tin xin liên hệ với số điện thoại: 01686813720 hoặc 01674424569 hoặc 01693813898 hoặc email: ngoclinh1587@gmail.com Chúng tôi xin cảm ơn…
 • Tôi ngày đêm mong muốn tìm được hai con
  Tôi ngày đêm mong muốn tìm được hai con Tôi tên Nguyễn Thanh Huỳnh,sinh 1967, hiện đang cư ngụ tại xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Năm 1987 tôi kết hôn với cô Trần Thị Xuân Dung sinh năm 1967 trú tại Thị trấn Diên Khánh,…
 • Trần Quốc Lâm tìm con gái Trần Mỹ Tuyết và em trai tên Trần Quốc Vinh sống tại Mỹ, em gái Trần Mỹ Dung Sống tại Đức
  Trần Quốc Lâm tìm con gái Trần Mỹ Tuyết và em trai tên Trần Quốc Vinh sống tại Mỹ, em gái Trần Mỹ Dung Sống tại Đức ở 371 Nguyễn Kiệm thấy 1 Chú rất tội nghiệp. Chú tên Trần Quốc Lâm, nhà ngày xưa ở vùng chợ Đại Quang Minh, làm photocoppyTrần Quốc Lâm tìm con gái Trần Mỹ Tuyết và em trai tên Trần Quốc…