bininitopp txhtrenphai
lỗi
 • Table 'timnguoilac_1t.z0djb_contact_details' doesn't exist SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM z0djb_content AS a LEFT JOIN z0djb_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN z0djb_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM z0djb_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN z0djb_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM z0djb_categories AS cat JOIN z0djb_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN z0djb_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END IN (0,1,2) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-07-03 12:27:50') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-07-03 12:27:50') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC LIMIT 0, 3 Table 'timnguoilac_1t.z0djb_contact_details' doesn't exist SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM z0djb_content AS a LEFT JOIN z0djb_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN z0djb_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM z0djb_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN z0djb_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM z0djb_categories AS cat JOIN z0djb_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN z0djb_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END IN (0,1,2) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-07-03 12:27:50') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-07-03 12:27:50') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC

Mẹ là Đinh Thị Phiến tìm con trai Đinh Đức Dương - sn 1974, Quảng Cư, Quảng Thanh, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Mẹ là Đinh Thị Phiến tìm con trai:- Đinh Đức Dương- Sinh năm: 1974- Địa chỉ: Quảng Cư, Quảng Thanh, ...

Tìm cháu tên NHUNG ANH ở Đồng Quang - Quốc Oai - Hanoi

Cháu tên Nhung ANH, sinh năm 2006 là học sinh truong thcs Đồng Quang, Quốc Oai, Hanoi bỏ nhà đi...

Tìm chú tên: Nguyễn Văn Thanh (người ta thương gọi là Bé Ba) ngu tại Ấp rạch sên xã thạnh phú huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng (53 tuổi)

Tìm chú tên: Nguyễn Văn Thanh (người ta thương gọi là Bé Ba) ngu tại Ấp rạch sên xã thạnh phú huyện ...

Mẹ tìm con trai tên LÊ NGUYỄN MINH NHẬT - SN 1981 (phát bệnh tâm thần)

Mẹ Tìm Con Trai Thất LạchtCon tôi tên Lê Nguyễn Minh Nhựt,thường gọi là Tuấn,sinh năm 1981,phát bệnh...

Tìm bà ngoại đi lạc khoảng 8h30 ngày 2/1/2020 khu vực Lê Văn Lương Quận 7, HCM.

Tìm bà ngoại đi lạc khoảng 8h30 ngày 2/1/2020. - Trên cổ có đeo dây chuyền có ghi số điện thoại ngườ...

Tìm chị NGUYỄN THỊ HƯƠNG thất lạc từ năm 2004

10 năm 1 chặng đường không phải ngắn.từ bắc vào nam từ Việt Nam sang Trung Quốc giờ e cũng lớn tuổi ...

Tìm bác đi lạc khu Ngõ 401 Xuân Đỉnh ngày 28/02/2020

Gia đình em có một bác đi lạc từ khu Ngõ 401 Xuân Đỉnh hiện giờ không thấy về ..Bác nói ngọng hay nó...

Tìm em tên BÙI VĂN SANG - sn 2004 đi lạc khu Quốc Tử Giám ngày 29/02/2020

Mình có người e bị lạc ở khu vực Quốc Tử Giám ai đã gặp xin giúp đỡSđt:0978455097. Ms : tr...

Tìm người thân cho bé tên Bảo Ngọc đi lạc khu vực đường Quang Trung - Rạch Giá - Kiêng Giang

Em bé đi lạc trong đường Quang Trung, phường Vĩnh Quang, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang Bé nói bé tê...

Tìm mẹ đi lạc tên NGUYỄN THỊ HOA lúc 18h ngày 8/4/2020 khu vực đường D2 và Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, TPHCM

Góc tìm người thânMẹ em tên Nguyễn Thị HoaTối qua lúc 18:30 ngày 8 tháng 4 đi lạc ở ngay đoạn d2 gia...

 • Mẹ là Đinh Thị Phiến tìm con trai Đinh Đức Dương -...

 • Tìm cháu tên NHUNG ANH ở Đồng Quang - Quốc Oai - H...

 • Tìm chú tên: Nguyễn Văn Thanh (người ta thương gọi...

 • Mẹ tìm con trai tên LÊ NGUYỄN MINH NHẬT - SN 1981 ...

 • Tìm bà ngoại đi lạc khoảng 8h30 ngày 2/1/2020 khu ...

 • Tìm chị NGUYỄN THỊ HƯƠNG thất lạc từ năm 2004 ...

 • Tìm bác đi lạc khu Ngõ 401 Xuân Đỉnh ngày 28/02/2...

 • Tìm em tên BÙI VĂN SANG - sn 2004 đi lạc khu Quốc ...

 • Tìm người thân cho bé tên Bảo Ngọc đi lạc khu vực ...

 • Tìm mẹ đi lạc tên NGUYỄN THỊ HOA lúc 18h ngày 8/4/...

Tìm người lạc