bininitopp txhtrenphai
lỗi
 • Table 'timnguoilac_1t.z0djb_contact_details' doesn't exist SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM z0djb_content AS a LEFT JOIN z0djb_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN z0djb_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM z0djb_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN z0djb_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM z0djb_categories AS cat JOIN z0djb_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN z0djb_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END IN (0,1,2) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-04-21 02:13:27') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-04-21 02:13:27') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC LIMIT 0, 3 Table 'timnguoilac_1t.z0djb_contact_details' doesn't exist SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM z0djb_content AS a LEFT JOIN z0djb_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN z0djb_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM z0djb_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN z0djb_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM z0djb_categories AS cat JOIN z0djb_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN z0djb_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END IN (0,1,2) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-04-21 02:13:27') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-04-21 02:13:27') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC

Chị Cẩm Tú tìm em Cẩm Thi

chị Cẩm Tú tìm em Cẩm Thi. địa chỉ: Thành Lợi Vĩnh Lon. ai gặp người trong hình xin liên hệ số điện ...

Con gái NGUYỄN THỊ HỒNG ÁNH, sn 2003. tìm cha tên NGUYỄN NGỌC THUẬN. SN 1983

Con gái NGUYỄN THỊ HỒNG ÁNH, sn 2003. tìm cha tên NGUYỄN NGỌC THUẬN. SN 1983 Con tên là ;...

Cha Trần Văn Dũng tìm con Trần Văn Mạnh đi lạc năm 2013 ở bến xe Miền Tây

Cha Trần Văn Dũng, mẹ Trần Thị Thu số nhà 052 Ấp Nam Chánh xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh S...

Tìm bố đi lạc tên PHẠM VĂN HUÂN

Tìm bố đi lạc tên PHẠM VĂN HUÂN bị khiếm thị đi lạc khu Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hồ Gươm, Phố Cổ. Ai g...

Tìm lại gia đình bị thất lạc từ nhỏ

Tim người thân. Năm 1976.1977.gi đó vì hoàn cảnh khó khăn. Bo mẹ tôi đã cho tôi đi. Cho một người đi...

Tìm chị NGUYỄN HỒNG THANH

KHẨN CẤP MONG MỌI NGƯƠI CHIA SẺ GIÚPGĐ tôi đang cần Tìm chị: Nguyễn Hồng Thanh (sn:1972) Đ...

Tìm mợ tên: Đinh Thị Hạnh, sn 1981

Tìm mợ tên: Đinh Thị Hạnh sn 81 quê Tam Lộng Hương Sơn Bình Xuyên Vĩnh Phúc . Nếu ai biết hãy b...

Tìm chị bỏ nhà đi

Mình có người chị đã bỏ đi cách đây 1 tuần rồi mà tìm vài không thấy giờ gia đình đang rất buồn...Kh...

Tìm chú tên: CHUNG VĂN BÌNH

Mình cần tìm chú ở trong hình khoanh tròn.. ai biết thì lhe 0981524962 Mình xin cảm ơn và hậu t...

Tìm vợ HUỲNH THỊ HIỀN

Tìm vợ Huỳnh Thị Hiền. Sinh năm 1994.  Chợ Gạo - Tiềng Giang. Sinh sống tại gần khu công nghiệp...

 • Chị Cẩm Tú tìm em Cẩm Thi...

 • Con gái NGUYỄN THỊ HỒNG ÁNH, sn 2003. tìm cha tên ...

 • Cha Trần Văn Dũng tìm con Trần Văn Mạnh đi lạc năm...

 • Tìm bố đi lạc tên PHẠM VĂN HUÂN...

 • Tìm lại gia đình bị thất lạc từ nhỏ...

 • Tìm chị NGUYỄN HỒNG THANH...

 • Tìm mợ tên: Đinh Thị Hạnh, sn 1981...

 • Tìm chị bỏ nhà đi...

 • Tìm chú tên: CHUNG VĂN BÌNH...

 • Tìm vợ HUỲNH THỊ HIỀN...

Tìm người lạc

 • Tìm vợ HUỲNH THỊ HIỀN
  Tìm vợ HUỲNH THỊ HIỀN Tìm vợ Huỳnh Thị Hiền. Sinh năm 1994.  Chợ Gạo - Tiềng Giang. Sinh sống tại gần khu công nghiệp Vĩnh Lộc thành phố hồ chí minh. Không biết vì sao bỏ nhà đi. Không ai liên lạc được. Chạy…
 • Tìm chú tên: CHUNG VĂN BÌNH
  Tìm chú tên: CHUNG VĂN BÌNH Mình cần tìm chú ở trong hình khoanh tròn.. ai biết thì lhe 0981524962 Mình xin cảm ơn và hậu tạChú tên : Chung văn Bình- Nguyên quán: Phương Định -Trực Ninh - Nam định- Hộ khẩu thường trú: Nam thanh…
 • Tìm chị bỏ nhà đi
  Tìm chị bỏ nhà đi Mình có người chị đã bỏ đi cách đây 1 tuần rồi mà tìm vài không thấy giờ gia đình đang rất buồn...Khu vực bình dương ai thấy chị Mình liên hệ với số 0888390982 này giúp mình nha...!  
 • Tìm mợ tên: Đinh Thị Hạnh, sn 1981
  Tìm mợ tên: Đinh Thị Hạnh, sn 1981 Tìm mợ tên: Đinh Thị Hạnh sn 81 quê Tam Lộng Hương Sơn Bình Xuyên Vĩnh Phúc . Nếu ai biết hãy báo cho chúng tôi biết theo sdt 0975887574. Đi từ sáng 1/3 âm lịch đi từ đó chưa thấy…
 • Tìm chị NGUYỄN HỒNG THANH
  Tìm chị NGUYỄN HỒNG THANH KHẨN CẤP MONG MỌI NGƯƠI CHIA SẺ GIÚPGĐ tôi đang cần Tìm chị: Nguyễn Hồng Thanh (sn:1972) Đã rời khỏi nhà 6/4/2018 Khi đi chị có mang theo chiếc xe Drim thái mang BKS: 32-837H4 Tinh thần không được bình thường. Nên GĐ…
 • Tìm lại gia đình bị thất lạc từ nhỏ
  Tìm lại gia đình bị thất lạc từ nhỏ Tim người thân. Năm 1976.1977.gi đó vì hoàn cảnh khó khăn. Bo mẹ tôi đã cho tôi đi. Cho một người đi buôn thuốc nào từ Thái bình vào thanh hoá để bán.ngay ấy tôi mới co một hai tuổi…
 • Tìm bố đi lạc tên PHẠM VĂN HUÂN
  Tìm bố đi lạc tên PHẠM VĂN HUÂN Tìm bố đi lạc tên PHẠM VĂN HUÂN bị khiếm thị đi lạc khu Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hồ Gươm, Phố Cổ. Ai gặp biết bố tôi ở đâu xin liên hệ Sđt con trai Hùng 0941518559 – 0916027924…
 • Cha Trần Văn Dũng tìm con Trần Văn Mạnh đi lạc năm 2013 ở bến xe Miền Tây
  Cha Trần Văn Dũng tìm con Trần Văn Mạnh đi lạc năm 2013 ở bến xe Miền Tây Cha Trần Văn Dũng, mẹ Trần Thị Thu số nhà 052 Ấp Nam Chánh xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, tìm con Trần Văn Mạnh khi mất tích 34t bị câm nhưng vẩn nghe được, không…
 • Con gái NGUYỄN THỊ HỒNG ÁNH, sn 2003. tìm cha tên NGUYỄN NGỌC THUẬN. SN 1983
  Con gái NGUYỄN THỊ HỒNG ÁNH, sn 2003. tìm cha tên NGUYỄN NGỌC THUẬN. SN 1983 Con gái NGUYỄN THỊ HỒNG ÁNH, sn 2003. tìm cha tên NGUYỄN NGỌC THUẬN. SN 1983 Con tên là ; Nguyễn Thị Hồng Ánh. Sn 2003.ngày 14 tháng 5 Mẹ con tên là : Phan Thị Bé Hai Tìm cha con : Nguyễn…
 • Chị Cẩm Tú tìm em Cẩm Thi
  Chị Cẩm Tú tìm em Cẩm Thi chị Cẩm Tú tìm em Cẩm Thi. địa chỉ: Thành Lợi Vĩnh Lon. ai gặp người trong hình xin liên hệ số điện thoại: 01633196062. xin chân thành cảm ơn
 • Tìm người nhà tên ĐẶNG QUANG THỊNH
  Tìm người nhà tên ĐẶNG QUANG THỊNH Nhắn tin tìm người nhàAnh Đặng Quang Thịnh 40 tuổi cao 1m64 quê ở Tùng Chánh Cát Hiệp Phù Cát Bình Định bỏ nhà đi từ ngày 11/3 năm 2018 khi đi mặt áo thun xanh quần jean xanh đội…
 • Tìm Người Thân tên ĐÔ THI THOAN
  Tìm Người Thân tên ĐÔ THI THOAN Tim người thân em cần tìm người trong hình tên Đô Thị Thoan tên thương goi la út. Sáng 5/3 có anh Pham Thanh Tuong toi cho ra nho chút viec. đi toi gio chua vê gd Lien ko đuoc…
 • Con :Đỗ Thị Dung Tìm bố Đỗ Quang Phúc. Sinh năm 1954
  Con :Đỗ Thị Dung Tìm bố Đỗ Quang Phúc. Sinh năm 1954 Con :Đỗ Thị Dung Tìm bố Đỗ Quang Phúc. Sinh năm 1954. Ở Thôn 10 Đắk wer huyện Đắk R'Lấp tỉnh Đắk Nông. Bỏ nhà đi từ ngày 18/4/2011 đến nay chưa thấy về. Nếu ai có nhìn thấy rất…
 • Tìm anh HOÀNG XUÂN HẢI
  Tìm anh HOÀNG XUÂN HẢI Gia đình đang rất cần tìm anh Hoàng Xuân Hải, 53 tuổi, ra khỏi nhà lúc 11h trưa ngày 15/3/2018. Anh Hải khi đi mặc áo màu ghi, anh không được bình thường vì đã bị ngáo rượu một thời…
 • Tìm con gái thất lạc từ năm 2003 tên PHẠM THỊ HÀ
  Tìm con gái thất lạc từ năm 2003 tên PHẠM THỊ HÀ Tôi tên là .phạm văn phụ.và bà nguyễn thị phú.muốn tìm con gái tôi tên là. Phạm Thị Hà. bỏ nhà đi ở. xã đồng hóa .tuyên hóa.Quảng bình năm 2003. Khi đi 15 tuổi.cao khoảng 1m50. Tóc ngắn.đến bây giờ…
 • TÌM CHA Tên tôi là: ĐẶNG VĂN HOÀN
  TÌM CHA Tên tôi là: ĐẶNG VĂN HOÀN TÌM CHA Tên tôi là: Đặng văn hoàn Quê quán: xã Phù lưu- huyện Lộc Hà- tỉnh Hà Tĩnh; Tôi có cha tên là: Đặng Văn Tỷ Sinh năm: 9/9/1958 Quê quán: xã Phù lưu- huyện Lộc Hà- tỉnh Hà…
 • tìm chú Vũ Xuân Cường đi bộ đội ở Campuchia năm 1979
  tìm chú Vũ Xuân Cường đi bộ đội ở Campuchia năm 1979 Cháu xin gửi lời chào đến đại gia đình đồng hương người Việt, cháu xin phép đăng bài tìm người thân: Cháu Vũ Văn Học tìm Chú Vũ Văn Cường, sn 1959, quê quán: Thôn Văn Giáo, Xã Nghĩa Hùng,…
 • Tìm anh trai tên TRẦN VĂN THẮNG sn 1994
  Tìm anh trai tên TRẦN VĂN THẮNG sn 1994 Tìm anh trai. Họ và tên Trần Văn Thắng sn 1994 quê ở Lục Nam – Bắc Giang. Bỏ nhà đi từ ngày 5/3/2018 đến nay ngày 9/3/2018 chưa thấy về. Cũng mất liên lạc qua điện thoại và mạng…
 • Tìm anh trai bỏ nhà đi năm 2010 tên NGUYỄN TƯỜNG LAM
  Tìm anh trai bỏ nhà đi năm 2010 tên NGUYỄN TƯỜNG LAM Tìm anh trai tên Nguyễn Tường Lam, sinh năm 1989, quê ở Bảo Lâm, Lâm Đồng bỏ nhà ra đi vào năm 2010, sau một thời gian thì mất liên lạc. Anh có đọc được thì hãy về với má,…
 • Tìm em gái thất lạc lâu năm tên HÀ THỊ PHƯỢNG
  Tìm em gái thất lạc lâu năm tên HÀ THỊ PHƯỢNG Anh trai tìm em gái tên Hà Thị Phượng ( quê gốc Thái Bình ) sinh 1983 tại TPHCM , 2005 về quê Thái Bình chơi và thất lạc . Ai biết và có thông tin về em tôi xin…
 • Tìm chị tên: TRẦN THỊ TRÀ
  Tìm chị tên: TRẦN THỊ TRÀ Chị: Trần thị Trà sn1984 sống tại phường Chánh nghĩa -Thị xã Thủ dầu một- Bình Dương Đi khỏi nhà ngày 25/2/2018 Khi đi mặc áo cộc tay kẻ ngang màu đen trắng Mặc quần lửng màu xanh nhạt Trên mép phải có một nốt…
 • Tìm em HUỲNH THẾ NĂNG
  Tìm em HUỲNH THẾ NĂNG Tìm người thân em: Huỳnh thế Năng, 14 tuổi, quê quán xã núi voi, tịnh biên, an giang, bỏ nhà đi đêm 23/2/2018, ai thấy cháu ở đâu nhờ báo về gia đình sdt: 0976493121, gia đình xin cám ơn…
 • Tìm bà ĐOÀN THỊ LỐ đi lạc chiều ngày 10/03/2018
  Tìm bà ĐOÀN THỊ LỐ đi lạc chiều ngày 10/03/2018 Bà ĐOÀN THỊ LỐ ( còn có tên khác là: Đoàn Thị Dần) ở xóm 4, Xuân Vinh, Xuân Trường, Nam Định. bị lạc ở Xã Khai Thái, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội chiều ngày 10/3/2018. Ai biết bà ở…
 • Tìm chị gái bỏ nhà đi từ năm 2002 tên Phạm Thân Quỳnh Trang sn 1986
  Tìm chị gái bỏ nhà đi từ năm 2002 tên Phạm Thân Quỳnh Trang sn 1986 tên tôi là thân tiến dũng muốn tìm chị gái ruột tôi là PHẠM( THÂN) QUỲNH TRANG.(chị tôi có 2 họ) sinh ngày 22/11/1986 đã bỏ nhà đi từ năm 2002 đến bây giờ không có tung tích. đây là…
 • Tìm ông ngoại thất lạc từ tháng 4/2007 tên Nguyễn Văn Thuật
  Tìm ông ngoại thất lạc từ tháng 4/2007 tên Nguyễn Văn Thuật Cần tìm ông ngoại là Nguyễn Văn Thuật quê gốc ở Tam Dị Lục Nam Hà Bắc ra Hà nội ở số nhà 233 Nguyễn khoái và đi từ hôm mùng 4 tết 2007 đến nay vẫn chưa tìm thấy…
 • Tìm mẹ thất lạc tên Nguyễn Thị Liễu sn 1949
  Tìm mẹ thất lạc tên Nguyễn Thị Liễu sn 1949 KÍNH NHỜ MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ GIA ĐÌNH TÔI: Hiện nay Mẹ tôi 70 tuổi bị lãng trí đang bị bắt cóc mất tích hơn 1 năm nay, đối tượng giữ Mẹ tôi để cướp tài sản, trong thời gian…
 • Tìm bà nội đi lạc tên PHÙNG THỊ SƠN sn 1942
  Tìm bà nội đi lạc tên PHÙNG THỊ SƠN sn 1942 Bà nội mình đi lạc ai nhìn thấy bà nhờ mọi người liên hệ giúp mình qua số điện thoại (Trâm - 0932548114). Thời gian đi lạc: sáng 1/3/2018 (lúc 11:30AM). Khu vực: huyện Bình Chánh, TP HCM. Bà tên: Phùng Thị…
 • Tìm ba đi lạc khu vực chung cư Ngô Gia Tự quận 10 TPHCM
  Tìm ba đi lạc khu vực chung cư Ngô Gia Tự quận 10 TPHCM Ba minh bị lẫn đi lạc ở khu vực chung cư Ngô Gia Tự quận 10, TP HCM lúc đi mặc áo màu xám đội nón bảo hiểm màu trắng. Đi bộ Nhìn ốm hơn tấm hình này. không đeo kính mọi người đi…
 • Tìm cô ruột đi lạc
  Tìm cô ruột đi lạc Gia đình em có Cô ruột ( hình ảnh đính kèm) bị thất lạc từ ngày 22/2/2018 – mồng 8 tết đến này vẩn chưa có thông tin. Khu vực thất lạc: Khu đường Võ Văn Vân – Vĩnh Lộc…
 • Tìm vợ tên Bùi Thị Minh Hồng
  Tìm vợ tên Bùi Thị Minh Hồng Vợ tôi tên. Bùi Thị Minh Hồng. sinh năm 1990. quê tam điệp-Ninh Binh. hiện đang sinh sống hà nội. đi ra khỏi nhà vào ngày 22/2/2018 vào lúc 5h sáng. ai nhìn thấy Minh Hồng ở đâu xin liên…
 • Tìm người thân của người đi lạc
  Tìm người thân của người đi lạc Tầm 1h ngày 25/2/2018, mình có gặp 1 anh tầm 25-30t, bị câm điếc, tay phải bị tật. Tại công viên nghĩa sĩ Cần Giuộc, quốc lộ 50, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Trên người…
 • Tìm chồng đi lạc tên NGUYỄN ĐỨC NAM
  Tìm chồng đi lạc tên NGUYỄN ĐỨC NAM A chồng mình bị bệnh (động kinh - nhưng bệnh phát tùy từng lúc). Sáng mồng 7 tết (22/2/2018) a mình tự đi từ nhà ở Tả Thanh Oai - Thanh Trì - HN đến nhà chú ở quận Hoàn…
 • Tìm anh trai Tô Văn Phương đi lạc từ tháng 6 năm 2017
  Tìm anh trai Tô Văn Phương đi lạc từ tháng 6 năm 2017 Tìm anh trai Tô văn phương Bỏ nhà đi từ tháng 6 năm 2017 đến nay không có tin tức gì Hiện nay gia đình đang rất lo lắm ai biết thông tin gì hay gặp anh ở đâu Xin…
 • Đoàn Thanh Tuấn tìm cô ruột thất lạc lâu năm tên Đoàn Thị Nhu
  Đoàn Thanh Tuấn tìm cô ruột thất lạc lâu năm tên Đoàn Thị Nhu Tôi: Đoàn Thanh Tuấn.  Mẹ tôi: Hồ Thị Trưng. Cha tôi: Đoàn Chữ (2 Điển). Tìm cô, em gái ruột của ba Tên: Đoàn Thị Nhu Bỏ nhà đi năm 1966 tại quê hương: Cồn Dầu- Hòa Đa - Hòa…
 • Tìm cụ bà đi lạc ngày 30 tết âm lịch 2018 ở khu vực TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
  Tìm cụ bà đi lạc ngày 30 tết âm lịch 2018 ở khu vực TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương Tìm cụ bà đi lạc ngày 30 tết âm lịch 2018 ở khu vực TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương Sáng nay 30 tết, bà cụ nhà bị đi lạc. Ai nhìn thấy xin liên hệ số ĐT 0918449385.…
 • Tìm anh trai tên: Trần Anh Tuấn
  Tìm anh trai tên: Trần Anh Tuấn TÌM NGƯỜI THÂN ( Trong hình mặc áo thun sọc, tay phải) Rất mong mọi người đọc và chia sẻ giúp Tuyền. Anh trai mình: Trần Anh Tuấn (32 tuổi, áo thun sọc) mất tích từ trưa ngày 12/02/2018 đến nay…
 • Tìm em Phan văn Tiếp
  Tìm em Phan văn Tiếp Tìm em Phan văn Tiếp. Tạm trú tại quận 12 tp hcm. Em bỏ ngang nơi công tác và không ai biết em đã đi đâu. Gia đình hiện rất lo lắng. Vậy ai biết thông tin gì về em…
 • Tìm em trai thất lạc lâu năm tên Nguyễn Đình Long ( sn : 09/12/1983)
  Tìm em trai thất lạc lâu năm tên Nguyễn Đình Long ( sn : 09/12/1983) Mình rất cần sự giúp đỡ từ mọi người để tìm em trai mình, đã 10 năm ở TP Hồ Chí Minh và không liên lạc với gia đình (Mình đoán là hiện nay đang ở TP Hồ Chí Minh…
 • Tìm người lạc anh Trịnh Quang Chung. 34 tuổi
  Tìm người lạc anh Trịnh Quang Chung. 34 tuổi Tìm người lạc anh Trịnh Quang Chung. 34 tuổi Quê quán: thôn hợp thành. Xã thành hưng huyện thạch thành tỉnh thanh hóa Khi đi mặc áo gió màu đen. Quần dài đen. Đi giày . Ng béo mập, bụng…
 • Tìm em AN bị down đi lạc khoản 14h00 ngày 23/10/2017
  Tìm em AN bị down đi lạc khoản 14h00 ngày 23/10/2017 Em An, năm nay 18 tuổi, bị bệnh down, bỏ nhà đi vào khoảng 14 giờ, ngày 23/10/2017 (Dương lịch). Địa điểm lúc đi: Gần khu Công nghiệp Sóng Thần, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Khi đi mặc áo…