bininitopp txhtrenphai
Thứ năm, 15 Tháng 8 2019 04:41

Tìm bố tên ĐINH VĂN DŨNG địa chỉ: Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Bố đi từ tháng 7 đến nay gia đình không liên lạc được mong mọi người chia sẻ giúp đỡ để tìm Bố về. Khi đi Bố măng bộ đồ dài 1 chiếc xe DH cũ đỏ. Bố Đinh Văn Dũng ấp suối cam xã tiến thành tx đồng xoài bình phước. Ai thấy Bố cháu ở đâu liên hệ sđt Mẹ 0358355531 con 0978078549.
Chân thành cám ơn và hậu tạ.

15819dung