bininitopp txhtrenphai
Thứ ba, 26 Tháng 11 2019 05:32

Tìm trẻ lạc tên NGUYỄN TĂNG LỢI bỏ nhà đi ngày 23/11/2019. Quê Duy Hải - Duy Xuyên - Quảng Nam

Cháu tên : Nguyễn Tăng Lợi . Quê quán . Xã Duy Hải. Duy Xuyên. Quảng Nam. Bỏ nhà ra đi từ ngày 23.11.2019 đến nay chưa về. Ai thấy cháu ở đâu xin liên hệ 0905495639 Hoặc 0905089717 . 0905331798 Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ. Mong cộng đồng mạng chia sẻ để gia đình tìm thấy cháu. Gia đình xin cảm ơn Quý vị đã đọc và chia sẻ.

261119loi