bininitopp txhtrenphai
Thứ bảy, 14 Tháng 12 2019 05:13

Mẹ là Đinh Thị Phiến tìm con trai Đinh Đức Dương - sn 1974, Quảng Cư, Quảng Thanh, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Mẹ là Đinh Thị Phiến tìm con trai:
- Đinh Đức Dương
- Sinh năm: 1974
- Địa chỉ: Quảng Cư, Quảng Thanh, Thủy Nguyên, Hải Phòng
- Bị lạc từ năm 1996 tại Hà Nội
Hiện mẹ đã già yếu và rất mong được gặp con. Con đang ở đâu thì cho gia đình biết tin. Mọi người nếu có biết tin tức con tôi đang ở đâu mong giúp gia đình liên hệ qua số điện thoại: 0945.409.269 hoặc 0986.533.022. Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ

141219duong