bininitopp txhtrenphai
Thứ sáu, 28 Tháng 2 2020 17:53

Tìm bác đi lạc khu Ngõ 401 Xuân Đỉnh ngày 28/02/2020

Gia đình em có một bác đi lạc từ khu Ngõ 401 Xuân Đỉnh hiện giờ không thấy về ..Bác nói ngọng hay nói ,bị ĐIẾC ,KHÔNG BIẾT CHỮ ...Người không được khôn như người bình thường
Mong anh chị các bạn nhìn
thấy vui lòng liên lạc với mình hoặc mang về đồn công AN giúp mình và liên lạc với mình
qua Sđt 0865036198 .MÌNH Hậu tạ sau a

29220bac