bininitopp txhtrenphai
Thứ sáu, 17 Tháng 7 2020 03:05

NGUYỄN DŨNG TIẾN tìm bạn thân mất liên lạc trước năm 1975 tên NGUYỄN PHI LONG (sn 1952), NGUYỄN VĂN DUYÊN (sn 1951), HỒ ĐẮC LỘC (sn 1951)

Tìm bạn thân mất liên lạc trước năm 1975

Người tìm: NGUYỄN DŨNG TIẾN: 0974748273.

Tìm bạn học cũ ngày xưa tại khóa 1/72 ở Thủ Đức, sau đó chiến tranh thất lạc đến giờ

Ban Mê Thuột - Đắc Lắc - NGUYỄN PHI LONG, sinh năm 1952 - NGUYỄN VĂN DUYÊN, sinh năm 1951 - HỒ ĐẮC LỘC, sinh năm 1951 Xin cảm ơn rất nhiều.