bininitopp txhtrenphai
Thứ hai, 10 Tháng 8 2020 03:53

Tìm mẹ tên Đặng Thị Duyên .sn:1968 bị tâm thần phân liệt bỏ nhà đi từ ngày 5/8/2020 đến nay chưa về

Mẹ tên Đặng Thị Duyên .sn:1968 :Cao : 1m 65, Mẹ bị tâm thần phân liệt bỏ nhà đi từ ngày 5/8/2020 đến nay chưa về, rất mong sự giúp đỡ của mọi người, nếu thấy mẹ ở đâu xin liên hệ sdt:0915567354: con trai hoàng anh. hoặc chở về địa chỉ Cơm Niêu Mỹ phước 3, phường mỹ phước, tx bến cát, bình dương.

10820duyen

Mẹ tên Đặng thị Duyên .sn:1968 :Cao : 1m 65,Mẹ bị tâm thần phân liệt bỏ nhà đi từ ngày 5/8/2020 đến nay chưa về, rất mong sự giúp đỡ của mọi người, nếu thấy mẹ ở đâu xin liên hệ sdt:0915567354: con trai hoàng anh. hoặc chở về địa chỉ Cơm Niêu Mỹ phước 3, phường mỹ phước, tx bến cát, bình dương.