bininitopp txhtrenphai
Thứ sáu, 14 Tháng 8 2020 03:30

Tìm bác bị tâm thần đi lạc đị chỉ: Thọ Ninh, Gia Bình, Bắc Ninh

TÌM NGƯỜI THÂN BỊ TÂM THẦN ĐI LẠC Người trong hình là bác của mình quê ở Thọ Ninh, Gia Bình, Bắc Ninh. Bác bị tâm thần do tham gia chiến tranh nên không biết gì hết và đã bỏ nhà đi bốn ngày hôm nay không thấy về. Kính nhờ cộng đồng mạng ai thấy bác ở đâu xin làm ơn báo giúp cho gia đình mình biết với ạ. SĐT 0387222377 Gia đình xin chân thành cảm ơn và hậu tạ.

14820bac