bininitopp txhtrenphai
Thứ hai, 14 Tháng 9 2020 06:07

Tìm người thân tên: Phạm Bá Ngọc Đi từ Thịnh Long - Hải Hậu - Nam Định về Hải Phòng từ 2 giờ chiều 2/9

Tìm người thân tên: Phạm Bá Ngọc
Đi từ Thịnh Long - Hải Hậu - Nam Định về Hải Phòng từ 2 giờ chiều 2/9 nhưng hiện tại vẫn chưa về tới nhà. Khi về đi xe SH mầu đỏ biển số xe Hải Phòng người cao to , mặc áo sát nách quần lửng thô
Ai nhìn thấy hay có thông tin gì xin liên hệ cho gia đình SDT 0979 898069
Gia đình xin chân thành cảm ơn.

14920ngoc